Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Årsregnskab

Lundbeckfondens virksomhed er beskrevet i Lundbeckfondens årsskrift, som kan ses under Publikationer.
 
Lundbeckfonden fastholder uddelingsniveau på en halv milliard om året
 

2015 var et begivenhedsrigt år for Lundbeckfonden. Fondens formue steg, men resultatet blev et underskud på 3 mia. kroner. Det skyldes især engangsomkostninger i fondens største datterselskab, H.Lundbeck A/S, som gennemførte restruktureringer i forbindelse med en ny strategi.

Lundbeckfonden støttede i 2015 sundhedsvidenskabelig forskning, naturvidenskabelig undervisning og forskningsformidling med i alt 442 mio. kroner. Fondens støtte dækker lønninger til 551 forskere og andet forskningspersonale samt driftsudgifter forbundet til projekterne.

Lene skole: ”Efter et udfordrende 2015 ser det lysere ud for 2016. Vores dattervirksomheder har alle tre fornuftige og realistiske strategier på plads, så vores forventning til dem er, at de både leverer vækst og forbedret indtjening. Vi planlægger som minimum at opretholde samme niveau for uddelinger i de kommende år og forventer således fortsat, at de samlede uddelinger for perioden 2015-2020 vil andrage 3 mia. kroner.”

Investeringen af Lundbeckfondens frie midler på omkring 14 mia. kroner var  præget af volatilitet på finansmarkederne i 2015. Resultatet blev 950 millioner mod 2.228 mio. i 2014 og svarer til et afkast på ca. 7 procent, hvilket var tilfredsstillende.

I slutningen af september 2015 blev Lundbeckfonden storaktionær i FLSmidth med en aktiepost på lige over 10 procent. Der er tale om en langsigtet investering i et veldrevet selskab, som til dato har givet fonden et positivt afkast.

Lundbeckfondens ventureaktiviteter består af 19 amerikanske og europæiske life science selskaber. I 2015 blev porteføljen udvidet med tre nye selskaber. Et enkelt selskab blev solgt og et blev lukket ned. I alt investerede Lundbeckfonden 361 mio. kroner i Lundbeckfonden Ventures.

Det blev desuden besluttet at investere yderligere 300 mio. kroner over fire år i early-stage life science selskaber, primært med afsæt i dansk forskning. Den første investering i rækken blev IO Biotech i slutningen af 2015, et selskab der udspringer af forskning i immunterapi og kræft på Herlev Hospital. 

Ændringer i Lundbeckfondens bestyrelse
Professor Povl Krogsgaard-Larsen fylder 75 år den 17. maj i år og falder derfor for Lundbeckfondens aldersgrænse. I stedet indtræder klinisk professor, dr.med., overlæge Michael Kjær, Bisbebjerg Hospital og Københavns Universitet som nyt, uafhængigt bestyrelsesmedlem.