Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Lundbeckfonden Running costs 

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark.

Fonden uddeler derfor støtte til driften af fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet ved danske forskningsinstitutioner.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad bidrager til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvordan søger du?

Som supplement til bevillinger, der omfatter VIP-løn og øremærkede driftsmidler, fra Lundbeckfonden eller andre bevillingsgivere, kan du søge om supplerende driftsmidler (herunder TAP-løn samt mindre apparatur) for mellem 100.000 og 500.000 kr. Bemærk dog, at du ikke kan søge om midler til overhead-omkostninger eller skolarstipendier.

Du skal være på minimum postdoc-niveau for at søge om Lundbeckfonden Running Costs.

Du kan kun indsende én ansøgning til fristen november 2017, med mindre du søger om et postdoc stipendie til det samme projekt. Hvis du har fået afslag fra fonden på en ansøgning til fristen maj 2017, kan du tidligst søge igen i foråret 2018.  

Din ansøgning bliver vurderet på originaliteten og kvaliteten af ansøgningens videnskabelige indhold, dine kvalifikationer som ansøger og kvaliteten af det faglige miljø, hvor du skal udføre din forskning.

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.