Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

 

lundbeckfonden Naturfagsundervisning og - formidling

Lundbeckfonden ønsker at fastholde og fremme interessen for naturfagene i grundskole og gymnasium samt generelt i befolkningen. Dette sker gennem to initiativer ”Undervisning” og ”Formidling”.

Undervisning

Lundbeckfonden ønsker at bidrage til en styrkelse af undervisningen inden for naturfag i grundskole og gymnasium gennem skole- og uddannelsesprojekter. Du kan søge om to typer projekter: ”pilotprojekter” inden for en ramme på op til 500.000 kr. eller ”større lærings-projekter” på op til 5 mio.kr. 

  • Pilotprojekter, til at teste en ny ide eller gennemføre et mindre projekt, kan du søge om støtte til to gange årligt via fondens ansøgningssystem. Se fristerne hér.
  • Større undervisnings-projekter er der ingen ansøgningsfrist for. Hvis du vil søge om støtte til et større undervisnings-projekt (> 500.000 kr.), skal du sende en mail til application@lundbeckfonden.com, hvor du på op til 3 sider inkl. overslagsbudget beskriver din idé. Fonden beslutter på baggrund af dette, om det er relevant at gå videre i form af en egentlig ansøgning. Du kan forvente svar inden for en måned.

Dit forslag skal afspejle dit kendskab til og relevant samarbejde med projektets aftagere og relevante uddannelsesinstitutioner, kommuner, skoleledere og lærere. Det er derfor væsentligt, at der medsendes tilsagn og støtteskrivelser fra alle involverede, og at det fremgår tydeligt, hvordan projektet planlægges forankret og evalueret. Det skal også fremgå klart, hvordan viden og erfaringer fra projektet deles med andre.

Begge typer projekter bliver behandlet af Lundbeckfonden med inddragelse af eksterne sagkyndige, og vil blive vurderet på deres faglige tyngde og ny udviklende bidrag til læring og undervisning i grundskolen og gymnasiet.

Formidling

Lundbeckfonden ønsker at bidrage til, at forskningsbaseret viden og nye forskningsresultater bliver gjort bredt tilgængeligt gennem engagerende og inddragende formidlingsaktiviteter.

Der er ingen ansøgningsfrist for formidlingsprojekter. Hvis du vil søge om et formidlingsprojekt, skal du sende en mail til application@lundbeckfonden.com, hvor du på op til 3 sider inkl. overslagsbudget og eventuelt en kort videopitch på maksimalt 1 minuts varighed beskriver din idé. Fonden beslutter på baggrund af dette, om det er relevant at gå videre i form af en egentlig ansøgning. Du kan forvente svar inden for en måned.

Ved bevilling til et formidlingsprojekt med et kommercielt potentiale, fx film, forbeholder Lundbeckfonden sig ret til at indføre en non-profit klausul i bevillingsbrevet. Det betyder, at hvis et projekt generer et økonomisk overskud kan fondens støtte modregnes i overskuddet.