Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Sabbatorlov til forskning

Lundbeckfondens stipendier til sabbatorlov til forskning indenfor sundhedsvidenskab

Lundbeckfonden uddeler stipendier til sabbatorlov til dansk forankrede kliniske, translationelle og basale sundhedsvidenskabelige forskere med minimum 5-års fast ansættelse samme sted som lektor, overlæge, seniorforsker eller professor på et dansk universitet, universitetshospital eller anden forskningsinstitution. Formålet er, at forskningsledere kan fokusere fuldt ud på forskning i en samlet periode under et forskningsophold på en udenlandsk institution.

Lundbeckfonden finansierer hvert stipendium med max. DKK 500.000. Opholdet i udlandet skal have en varighed på 2-6 måneder. Der ydes ikke støtte til ophold af kortere eller længere varighed.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers videnskabelige kvalifikationer, herunder C.V. og publikationsliste, forskningsplan for opholdet i udlandet, budget samt motivering af hvordan orloven kan bidrage til at styrke forskningen på ansøgers danske institution/afdeling. Det er en forudsætning, at ansøger kan blive fritaget for sine forpligtigelser (undervisning, klinik, laboratoriearbejde mv. dog undtaget PhD-vejledning) i perioden. Ansøgningen skal indeholde en erklæring fra ansøgers leder om vilkårene for orloven, samt en accept fra den besøgende institution.

Der kan ansøges via fondens ansøgningssystem.

Der kan forventes svar på ansøgningen indenfor 3-4 uger.


Eventuelle spørgsmål kan sendes til: application@lundbeckfonden.dk