Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Rejsestipendier

Fonden prioriterer fokuseret møde- eller kongresdeltagelse udenfor Danmarks grænser, hvor ansøgeren skal deltage aktivt. Mødet må ikke være afholdt på ansøgningstidspunktet. Der bør foreligge anbefaling fra senior forsker, ligesom ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der indsendt poster/abstract til mødet.

Der kan ikke ansøges om beløb over kr. 50.000,-

I Ph.D. studieafgiften er indeholdt midler til Ph.D.-studerendes rejser. Hvis der søges midler til Ph.D.-studerendes kongresrejser, skal nødvendigheden af at søge yderligere rejsemidler begrundes.

Støtte til sygeplejerskers, jordemødres og terapiassistenters forskning og videreuddannelse, herunder rejser, søges og uddeles via Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig forskning: www.ucsf.dk

Ansøgere skal udfylde Fondens rejseansøgningsskema, og ansøgningerne behandles løbende.