Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Visiting professorships

Lundbeckfondens Visiting Professorships til sundhedsvidenskab

Danske sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer kan i søge om støtte til at tiltrække udenlandske gæsteforskere på professorniveau til Danmark i op til ½ år.

Lundbeckfonden finansierer hvert Visiting Professorship med max. DKK 750.000,- Opholdet i Danmark skal have en varighed på 2-6 måneder. Der ydes ikke støtte til ophold af kortere eller længere varighed. Fonden opfordrer til, at du som vært afklarer skatteforhold og takster sammen med din institution, inden du indsender din ansøgning.  

Stipendierne kan søges af sundhedsvidenskabelige forskningsledere på danske universiteter og universitetshospitaler indenfor forskningsområder, der er omfattet af fondens uddelingsstrategi for sundhedsvidenskab, som kan læses på: Uddelingsstrategi

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for gæsteprofessorens videnskabelige kvalifikationer, herunder C.V. og publikationsliste, forskningsplan for opholdet i Danmark, budget samt motivering af hvordan den pågældende forsker kan bidrage til at styrke forskningen på den ansøgende institution/afdeling.

Ansøgningen, som skal udfærdiges af en forskningsleder på den modtagende institution/afdeling, indsendes på fondens elektroniske ansøgningsskema for Visiting Professorships, som findes på Elektronisk ansøgningssystem

Der kan forventes svar på ansøgningen indenfor 3-4 uger.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til: application@lundbeckfonden.dk