Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook


FAQ

Generelle spørgsmål:


Har fonden regler for inhabilitet?
Bestyrelsen har vedtaget et regelsæt for habilitet, hvor reglerne er forklaret.

Kan jeg søge om støtte hvis min ph.d.-vejleder eller anden medansøger er medlem af fondens videnskabelige bedømmelsespanel?
Ja, men vejlederen/medansøgeren vil så ikke deltage i vurderingen af din ansøgning.


Hvordan vægtes grundforskning versus anvendt forskning i projektet?
Hverken grundforskning eller anvendt forskning har på forhånd prioritet. Ansøgninger tildeles støtte udelukkende baseret på forskningsprojektets kvalifikationer.

Hvorfor støtter fonden ikke medicinafprøvninger?
Fonden er en erhvervsdrivende fond, med økonomiske interesser i bl.a. H. Lundbeck A/S og ALK-Abello A/S, og bestyrelsen ønsker ikke at fondens bevillinger kan tænkes at være påvirket af andet end ansøgningernes videnskabelige kvalitet.

Hvordan kommer jeg ind på jeres elektroniske ansøgningsskema?
Gå ind under menupunktet "Ansøg om støtte". Klik på linket til vores Elektronisk ansøgningssystem

Er deadline lokaltid eller GMT hvis man bor i udlandet?
Du skal indsende ansøgningen senest kl. 13:00 lokal dansk tid på den fastlagte dato. Deadline kan ikke frafviges.

Får jeg en kvittering for at fonden har modtaget min ansøgning?
Ja, umiddelbart efter at du har indsendt din ansøgning.

Når der angives et givet antal karakterer som max grænse i visse afsnit af projektansøgningerne, skal mellemrum da medregnes?
Du skal bruge den måde din computer beregner antallet af karakterer (anslag) - i Word er det funktionen 'Ordoptælling - tegn MED mellemrum'


Skal anbefalinger fremsendes direkte til fonden fra anbefaleren eller skal de følge ansøgningen?
De skal følge ansøgningen og ikke fremsendes separat. Bilag sendt uden om det elektroniske ansøgningssystem tages ikke i betragtning.


Skal man indregne institutionernes krav om overhead i budgetter?
Nej, Lundbeckfonden forventer at værtsinstitutionen afstår fra at modregne overhead i fondens donationer.


Dækker fonden yderligere udgifter, hvis jeg har lavet en fejl i forbindelse med budgettet?
Nej, fondens bevilling er et fast beløb.

Hvad er fondens rapportkrav?
Du skal altid indsende en slutrapport senest 3 måneder efter projektets slutdato. Rapporten skal redegøre for de videnskabelige resultater og derudover indeholde et slutregnskab på samme detaljerings-niveau som budgettet fra ansøgningen. Hvis projektet løber over flere år skal du hvert år indsende en statusrapport. Denne skal beskrive projektets udvikling. Der er ikke en standardskabelon for rapporten, men fonden forventer en rapport på ca. 2-4 sider, der beskriver resultaterne af dit projekt med reference til forskningsplanen i din ansøgning . Slutrapporten skal indeholde publikationer, hvortil du anerkender den økonomiske støtte fra fonden , præsentationer af projektet på konferencer, undervisning , etc.Vedrørende Lundbeckfonden ph.d .


Skal det være den ph.d.- studerende eller dennes vejleder, der skal ansøge om støtte?
Du skal som ph.d. kandidat selv søge. Den foreslåede vejleder skal være medansøger.Vedrørende lundbeckfonden Fellowships:

Er de anførte 5-7 år efter ph.d.-erhvervelsen et rigidt kriterium?

Nej, det er kun et pejlemærke. Fonden forventer, at ansøgere til Fellowships har en del forskningserfaring efter ph.d. og derfor er klar til at påtage sig rollen som forskerledere selv.

Kan udenlandske forskere søge?
Ja. Fonden ønsker at tiltrække såvel danske som udenlandske forskere, som ønsker at flytte til Danmark og fortsætte deres forskning her

Er begrænsningen på 10 A4 sider inklusiv bilag?
Nej, der er særlige felter til de relevante bilag i ansøgningsskemaet.

Hvilken slags officiel dokumentation er der behov for fra værtsinstitutionen?
Det vil typisk være en mail til dig fra institutleder eller højere i systemet. Mailen skal bekræfte, at institutionen gerne vil have dig tilknyttet, og at du er sikret passende laboratorie- og andre faciliteter, og eventuelt støtte i form af TAP-bistand, løn til dig eller andet. Endvidere skal der foreligge en tilsagnserklæring fra en fastansat forsker på værtsinstitutionen, der stiller sig til rådighed som mentor.


Skal der foreligge tilsagn fra projektets samarbejdspartnere (dvs. akademikere fra værtsinstitutioner eller andre universiteter?
Det vil være en fordel, at der er et tilsagn fra værtsinstitutionen.


Kan min løn være betalt af andre?
Ja, så er der mere at gøre godt med i forskningsgruppen.

Skal der vedlægges tilbud på udstyr?
Nej, det er ikke nødvendigt.

Hvordan vægtes medfinansiering fra værtsinstitutionen til løn til ansøger eller VIP-deltagere?
Det er positivt, hvis værtsorganisationen medfinansierer - men det er ikke et krav.

Kan det være diskvalificerende at have en fast stilling?
Nej, fonden ønsker især at støtte forskere som er nået til at etablere sig som ledere og skal i gang med at starte en egen forskergruppe.

Kan jeg både indsende projektansøgning og Fellowships ansøgning?
Ja, disse bliver behandlet i to forskellige komitéer med to forskellige frister.

 


Vedr. Yngre forskerpris og talentpriser:

Følges den biologiske alder eller kan man fratrække orlovsperioder? 
Man kan fratrække orlovsperioder i forbindelse med barsel og militærtjeneste