Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Habilitetsregler

Lundbeckfondens håndtering af habilitet tager udgangspunkt i Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Habilitetsreglerne skal sikre balancen mellem tilstedeværelsen af fagkundskab, gennemsigtighed og upartiskhed i Lundbeckfondens afgørelser.

Reglerne er gældende for Lundbeckfondens bestyrelsesmedlemmer, komitémedlemmer fra Lundbeckfondens uddelingskomitéer, eksterne bedømmere, direktionen samt andre personer som har indflydelse på Lundbeckfondens uddelingsbeslutninger.  

Se Lundbeckfondens habilitetsregler vedrørende bevillinger