Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Historie

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1954 af Grete Lundbeck, enke efter grundlæggeren af
H. Lundbeck A/S.

Lundbeckfondens hovedformål er at sikre og udbygge Lundbeck-koncernens virksomhed og yde finansiel støtte til videnskabelige formål af høj kvalitet indenfor sundheds- og naturvidenskaberne.

Fonden ejer en væsentlig del af aktiekapitalen i H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S samt i Falck A/S og er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 11814913. Civilstyrelsen er fondsmyndighed.

Lundbeckfonden har i tillæg til investeringerne i H. Lundbeck, ALK samt Falck portefølje investeringer, der udgør DKK 13,9 mia., som administreres af Lundbeckfond Invest. Lundbeckfonden har endvidere etableret Lundbeckfond Ventures, som investerer i virksomheder indenfor life science, og i 2012 lanceredes Lundbeckfond Emerge, som er et strategisk initiativ med det formål at accelerere kommercialiseringen af tidlige videnskabelige projekter via investering og aktiv involvering.

 

Opgøres aktieposterne til børsværdi udgjorde egenkapitalen i Lundbeckfonden ultimo 2015 54,3 mia. kr.

 

Fondens støtte til videnskabelige aktiviteter sker overvejende gennem finansiering af konkrete videnskabelige projekter indenfor sundheds- og naturvidenskaberne. Fonden uddeler en række stipendier og fellowships samt støtter uddannelses- og formidlingsaktiviteter indenfor sundheds- og naturvidenskaberne. Hvert år uddeles desuden et antal forskerpriser.

Fonden uddelte 493 mio. kr. i 2016 fortrinsvis til videnskabelige formål indenfor sundheds- & naturvidenskab samt undervisnings- og formidlingsaktiviteter. 

Lundbeckfondens fundats og de seneste årsberetninger kan downloades fra menupunktet: Publikationer

Her findes også på dansk og engelsk en gennemgang af Fondens historie gennem 50 år.