Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook
testbillede.jpg

Lundbeckfondens tematiske opslag 2016

Inflammation og udvikling af sygdomme i det centrale og perifere nervesystem

Baggrund
Lundbeckfonden afholdt i maj måned 2016 en workshop med det formål at identificere de væsentligste forskningsområder indenfor det biomedicinske felt. På workshoppen drøftede ledende forskere og forskningsadministratorer trends og faglige områder, hvor en øget forskningsindsats kan forventes at medføre en væsentligt impact. Fondens bestyrelse besluttede ud fra dette, at Lundbeckfondens strategiske bevillinger i de kommende år vil ske inden for følgende temaer:

⦁ Øget forståelse af sygdomsudvikling/-mekanismer og forbedrede muligheder for forebyggelse
⦁ Udvikling af ny og mere præcis diagnostik og behandling

Opslag

Under temaet "Øget forståelse af sygdomsudvikling/-mekanismer og forbedrede muligheder for forebyggelse af sygdom" indkalder fonden ansøgninger der adresserer "Inflammation og udvikling af sygdomme i det centrale og perifere nervesystem."  

Lundbeckfonden opfordrer til tværdisciplinære projekter, hvor forskerteams arbejder sammen på at løse videnskabelige problemer.

Lundbeckfonden indkalder ansøgninger inden for to kategorier:
- Store, tematiske projekter på mellem 10-15 millioner kroner eller
- Tematiske alliancer på mellem 20-30 millioner kroner. Mindst to partnere fra forskellige forskningsinstitutioner skal indgå i alliancen.

Projektperioden er mellem tre og fem år.

Der er ansøgningsfrist 1. marts 2017.

Læs opslaget (på engelsk) for yderligere information. Du ansøger via fondens ansøgningssystem.