Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook
LF_Kontakt

MiSSION

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, der vil gøre en betydende forskel for menneskers sundhed og tilværelse ved:
  • at styrke forskning på højeste niveau med tilknytning til Danmark, primært indenfor sundhedsvidenskab. Vi ønsker, at vores uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Hjernesundhed er et særligt indsatsområde for fonden  
  • at være en udfordrende og værdiskabende aktionær i Lundbeck-koncernen og andre internationalt arbejdende innovative virksomheder og medvirke til at gøre dem førende indenfor deres respektive områder 
Formålene nås gennem strategierne for de to nedenstående aktivitetsområder:
 
Uddelingsaktiviteter:

Lundbeckfondens vision om bedre liv gennem ny viden understøttes af fondens uddelingsstrategi. Uddelingerne skal samtidig bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin. Hjernesundhed er et særligt indsatsområde for fonden.

Fonden ønsker at støtte dansk baserede forskningsprojekter, der fokuserer på sundhedsvidenskabelig forskning, såvel grundforskning som anvendt forskning, samt klinisk og epidemiologisk forskning.

Sundhedsvidenskab forstås i bredeste forstand, idet der er mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), som i højere og højere grad bidrager til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, behandles som sundhedsvidenskabelig forskning.

Fonden fremmer internationalisering ved målrettet at støtte samarbejde og udveksling mellem danske og internationalt førende forskningsgrupper. Desuden motiverer, inspirerer og anerkender fonden forskningstalent bl.a. gennem tildeling af hæderspriser og fellowships.
 

Lundbeckfonden opdeler uddelingerne til forskningsstøtte i: 

  • Karrierefremmende, personlige bevillinger: til fri sundhedsvidenskabelig forskning som søges i konkurrence 
  • Tematiske satsninger: med særligt fokus på førende og nyskabende forskning indenfor faglige områder, der fastlægges af fondens bestyrelse for flerårige perioder og udmøntes via konkrete opslag.  
De erhvervsmæssige aktiviteter:
Lundbeckfonden er økonomisk velkonsolideret, uafhængig og opnår et stabilt løbende årligt afkast til at understøtte den fortsatte forretningsudvikling og finansiere fondens uddelingsaktiviteter.

Udøver et aktivt ejerskab af selskaberne i koncernen med fokus på at skabe langsigtet vækst med konkurrencedygtige afkast. Det sker bl.a. gennem fondens repræsentation i virksomhedernes bestyrelser, understøttet af interne analyser af selskabernes forretningsstrategi, udvikling og konkurrencedygtighed.

Opdeler erhvervsaktiviteterne i:
 
Direkte ejerskaber: som betydelig og langsigtet aktionær i modne innovative og vidensbaserede virksomheder inden for sundhedsområdet, herunder H. Lundbeck A/S.
 
Lundbeckfond Ventures: som aktiv investor i udviklingen af et innovativt og højteknologisk erhvervsliv indenfor life science baserede venture virksomheder.
 
Lundbeckfond Invest: porteføljeinvesteringer med løbende stabilt årligt afkast. De udgør kapitalbasen for uddelingsaktiviteterne og sikrer samtidig et finansielt beredskab for den fortsatte udvikling af de direkte ejede virksomheder.
 
Se endvidere fondens fundats.