Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Om fonden

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1954, hvis hovedformål er at sikre og udbygge Lundbeck-koncernens virksomhed og yde finansiel støtte til videnskabelig forskning af høj kvalitet.

 

Fonden besidder væsentlige aktieposter i de to børsnoterede selskaber H. Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S samt i Falck A/S

 

Herudover forvalter Lundbeckfond Invest en større portefølje af værdipapirer, ligesom Lundbeckfonden Ventures er etableret med henblik på investeringer i life science og Lundbeckfonden Emerge med henblik på at accelere kommercialiseringen af tidlige videnskabelige projekter via investering.

Fonden uddeler årligt 400-500 mio. kr. til forsknings- og formidlingsformål.

Fonden har gennem de senere år udvidet fokus indenfor personlige bevillinger, hvor der blandt andet er sket en udvidelse af tildeling af fellowships til fremragende forskere - danske eller udenlandske - der ønsker at etablere egne forskergrupper på danske universiteter.