Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook


Seneste nyt

 1. Dato
  09.03.2017
 2. Store danske fonde støtter nye modelskoler
 3. Kata Fonden står bag initiativet LEAPS, der i samarbejde med fire kommuner over seks år skal udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene integreres i alle fag, mens undervisningen er projektbaseret og anvendelsesorienteret. De første skoler i Sønderborg og Esbjerg er gået i gang.

  LEAPS er et nyt skoleinitiativ, der gennem projektbaseret læring, søger at styrke børn og unges naturfaglige og tværfaglige kompetencer såsom problemløsning, kritisk tænkning og kommunikation. Målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden samt at skabe en række innovative modelskoler, der kan inspirere andre skoler.  

  LEAPS støttes af en række af Danmarks største fonde; Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Bitten & Mads Clausens Fond og Foreningen for Fremstillingsindustrien. Donorerne har sammenlagt doneret 32,6 millioner kroner, der blandt andet går til udvikling, træning og forskning frem til 2022. Planen er at flere skoler kan komme til, hvis de første fire modelskoler viser positive resultater.

  ”Det skal være spændende at lære. Det er målet med LEAPS-projektet. Vi vil bidrage til en mere engagerende læring gennem en ny, projektbaseret læringsform. Samtidig skal naturfagenes eksponering øges, uden at der skal undervises i flere timer. Det kan for eksempel ske ved, at der læres matematik, fysik og engelsk på samme tid”, siger Anette Clausen, bestyrelsesformand i Kata Fonden, som er initiativtager til LEAPS og understøtter skoler og lærere.

  Initiativet henter inspiration internationalt og nationalt. I USA er en række skoler langt fremme med systematisk projektbaseret læring, og her er der mange eksempler på, hvordan flere faglige læringsmål kan nås igennem et projekt. En skoles teaterforestilling giver for eksempel mulighed for at bruge fagene aktivt og for at lære autentisk om konstruktion af scene, lyd og lys i forestillingen. Mulighederne er mange, når man ser aktiviteterne i et totalt læringsperspektiv.

  I LEAPS lægges der vægt på, at læring ikke kun skal være boglig. Projekter med skarpe læringsmål, krav om synlige resultater og brug af problemløsnings- og samarbejdskompetencer er i fokus, og LEAPS skal være til glæde for alle elever.

  ”Projektets tanker om at bruge projektbaseret læring med øget fokus på naturfagene som grundlag for at skabe en endnu bedre folkeskole gør et særdeles godt indtryk på os. Projektet kan bidrage væsentligt til det målsatte udviklingsarbejde, som vi er i gang med i vores skoler”, siger Erik Lorenzen, udvalgsformand For Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune.

  Sønderskov-Skolen i Sønderborg og Signaturskolen Kvaglund i Esbjerg er de første skoler i LEAPS-initiativet. De næste to skoler offentliggøres løbende, når aftalerne med skolerne og kommunerne indgås. Skolerne bliver lokale fyrtårne og besøgscentre for projektbaseret læring.

  ”LEAPS passer perfekt ind i Esbjerg Kommunes science-strategi. Med LEAPS som værktøj kan vi på en skole skabe et fælles, langsigtet løft, for børn og ansatte, som er attraktivt. Vores ansatte har taget særdeles positivt imod LEAPS”, siger Diana Mose Olsen, formand for Børn & Familieudvalget, Esbjerg Kommune   

  Nye læringsformer tager tid at udvikle og indføre, og LEAPS er et initiativ, hvor deltagerne vedkender sig, at en gradvis fire-årig ændringsproces på skolerne er nøglen til børns og læreres trivsel. 

  OM LEAPS-PROJEKTET

  ·        LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.

  ·        LEAPS er et initiativ, der lægger vægt på, at fire skoler udvikler sig til modelskoler. Målet er, at der skal skabes en mere engagerende form for læring, hvor fagene i højere grad integreres og læringsformen er projektbaseret.

  ·        I LEAPS lærer børnene at arbejde systematisk med projekter, en arbejdsform som også kendes fra offentlige og private virksomheder  

  ·        LEAPS støttes af fire af Danmarks største fonde, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond, samt Fremstillingsindustrien. Den almennyttige fond Kata Fonden understøtter processen på de fire udvalgte skoler.

  ·        Initiativet har modtaget 32,6 mio. kr. fra de fire fonde og Fremstillingsindustrien. De deltagende kommuner investerer ligeledes ressourcer i skolernes omstillingsproces

  ·        De første skoler i LEAPS er Sønderskov-Skolen i Sønderborg og Signaturskolen Kvaglund i Esbjerg. De 2 øvrige skoler offentliggøres senere.

  Læs mere på www.leapsskole.dk

  Om Kata Fonden

  ·        Kata Fonden er en almennyttig fond der har til formål at fremme viden og praksis om læring og innovation.

  ·        Det er et grundvilkår i Kata Fondens projekter, at de skal være nyttige for samfundet, og at den viden, der skabes i projekterne, gøres tilgængelig for alle.

  ·        Fonden har yderligere to læringsprojekter: NyNaturfag og KlogPåNaturfag, der begge understøtter naturfagene i den danske grundskole. NyNaturfag støtter skoler, der skal indrette faglokaler, mens KlogPåNaturfag hjælper med opkvalificering af naturfagslærere.

  Læs mere på katafonden.dk

  YDERLIGERE INFORMATION

  Peter Skat-Rørdam, PhD, MSc
  Fondsdirektør (adm. direktør)
  Tlf.: 2115 9102 / mail: psr@katafonden.dk

  CITATER

  Novo Nordisk Fonden

  ”Novo Nordisk Fonden ønsker med bevillingen til LEAPS at medvirke til at udvikle undervisningen i folkeskolen og bidrage til, at flere børn og unge får interesse for og kan lide at anvende den naturvidenskabelige metode i deres læringsforløb,” siger Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden.

  Lundbeckfonden

  ”Vi vil gerne vække elevernes begejstring for naturfag og vise dem, hvor spændende det kan være at beskæftige sig med – ikke bare som enkeltstående fag, men også tværfagligt. Ved at blande disciplinerne bliver eleverne bedre til at finde løsninger på tværs, og det er en vigtig evne at have i fremtiden,” siger Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden.

  Villum Fonden

  ”VILLUM FONDEN ønsker at øge unges interesse for natur- og teknikfagene og sikre deres almene, tekniske og naturvidenskabelige dannelse. Med LEAPS særlige læringstilgang, hvor naturfagene er grundlaget, kan vi forhåbentlig motivere og engagere eleverne og klæde dem på, så de bliver i stand til at forholde sig kritisk og kreativt til viden og udvikling i det danske samfund. Vi glæder os til at følge LEAPS”, siger Thomas Sinkjær, professor og forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.”

  Bitten & Mads Clausens Fond

  ”Gode skoler er vigtige, når vi skal tiltrække medarbejdere til et lokalområde. Vi oplever at tilflyttere i stigende grad spørger til de lokale skoler. Her vil en lokal LEAPS fyrtårnsskole være et stort aktiv,” siger Peter Mads Clausen, bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond.

  Fremstillingsindustrien

  ”Alle prognoser siger der bliver mangel på såvel faglært arbejdskraft, som unge med en videregående teknisk uddannelse, da søgningen til disse uddannelser er for lav. Vi tror at LEAPS initiativet kan skabe en meget større interesse hos de unge for teknologi og give en større faglighed i skolen inden for det naturvidenskabelige område når undervisningen bliver relateret til aktuelle problemstillinger i virksomhederne og samfundet. Det hilser vi meget velkommen, ” siger Steen Nielsen, bestyrelsesformand hos Fremstillingsindustrien.

  Kata Fonden

  ”Kata Fonden er en katalysator for udvikling og indføring af nye læringsmetoder. Dette sker altid i et tæt samarbejde med kommuner, skoler og særligt de lærere, der står for undervisningen. LEAPS har allerede vist, hvordan et stærkt samarbejde med skolens aktører kan skabe konkrete forandringer på læringsområdet,” siger Anette Clausen, bestyrelsesformand i Kata Fonden.

  Billedsamling:
  Kilde: