Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

 

Lundbeckfonden ph.d. 

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Fonden uddeler derfor ph.d.-stipendier til fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet ved danske forskningsinstitutioner.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad bidrager til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvordan søger du?

Du er som kommende ph.d. studerende hovedansøger. Du kan kun søge, hvis du allerede har en kandidatgrad eller erhverver din kandidatgrad senest tre til fire måneder efter ansøgningsfristen. Fonden forudsætter, at du bliver indskrevet som ph.d.-studerende på et universitet.

For at sikre dig optimal støtte og vejledning i dit ph.d. forløb kræver fonden, at din tiltænkte hovedvejleder er medansøger på ansøgningen.

Stipendiets størrelse afhænger af, hvilken overenskomst du i givet fald ansættes inden for. Det årlige beløb kan du finde i ansøgningsskemaet, og det dækker løn, studieafgift og tilskud til drift. Hvis det ansøgte projekt allerede er delvist finansieret fra anden side, skal ansøgningen til Lundbeckfonden bestå overvejende af udgifter til din løn.

Du kan kun indsende én ansøgning til fristen november 2017. Hvis du har fået afslag fra fonden på en ansøgning til fristen maj 2017, kan du tidligst søge igen i foråret 2018. 

Din ansøgning bliver vurderet på originaliteten og kvaliteten af ansøgningens videnskabelige indhold, dine kvalifikationer som ansøger og kvaliteten af det faglige miljø, hvor du skal udføre din forskning. 

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.