Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Lundbeckfonden postdoc i Danmark 

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.  

Fonden uddeler derfor postdoc-stipendier til fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad bidrager til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvordan søger du?

Du er som kommende postdoc hovedansøger, og du kan søge midler til et selvstændigt forskningsprojekt eller et veldefineret delprojekt af et større forskningsprojekt.

Stipendiets størrelse er fast. Det årlige beløb kan du finde i ansøgningsskemaet, og det dækker løn og tilskud til drift. Du kan også søge om delvis dækning, hvis det ansøgte projekt er medfinansieret, dog skal ansøgningen til Lundbeckfonden bestå overvejende af løn.

Du kan kun indsende én ansøgning til fristen november 2017, med mindre der er tale om en ansøgning om ”Lundbeckfonden running costs” til det samme projekt. Hvis du har fået afslag fra fonden på en ansøgning til fristen maj 2017, kan du tidligst søge igen i foråret 2018. 

Din ansøgning bliver vurderet på originaliteten og kvaliteten af ansøgningens videnskabelige indhold, dine kvalifikationer som ansøger og kvaliteten af det faglige miljø, hvor du skal udføre din forskning. 

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.