Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

 

Lundbeckfonden postdoc i udlandet 

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Fonden uddeler derfor postdoc-stipendier til fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet i udlandet, Færøerne eller Grønland.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad bidrager til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvordan søger du?

Du er som kommende postdoc hovedansøger, og du kan søge midler til et selvstændigt forskningsprojekt hvis:

  • dit projekt er inden for det biomedicinske/sundhedsvidenskabelige område
  • du har en dansk ph.d. grad eller har tilsvarende kvalifikationer opnået i et dansk forskningsmiljø
  • du har identificeret og truffet aftale med et internationalt forskningsmiljø om ophold ved en udenlandsk forskningsinstitution

Stipendiets størrelse er fast. Det årlige beløb kan du finde i ansøgningsskemaet, og det dækker nettoudgifter til løn og tilskud til drift. Driftstilskuddet kan typisk anvendes til dækning af udgifter til rejser mellem Danmark og den udenlandske institution og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet (fx kost, logi og mindre fornødenheder). Bemærk at Lundbeckfonden ikke rådgiver om skatteforhold, men henviser til Skat (www.skat.dk).

Stipendiet gives for et år ad gangen og højest to år i alt pg.a. skattereglerne på området. Hvis du ønsker støtte til mere end et års projektforløb, skal du derfor søge igen inden udløbet af den første periode.

Du kan kun indsende én ansøgning til fristen november 2017. Hvis du har fået afslag fra fonden på en ansøgning til fristen maj 2017, kan du tidligst søge igen i foråret 2018.  

Din ansøgning bliver vurderet på originaliteten og kvaliteten af ansøgningens videnskabelige indhold, dine kvalifikationer som ansøger og kvaliteten af det faglige miljø, hvor du skal udføre din forskning.

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.