Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook
testbillede.jpg

 

UDDELINGER - STRATEGI OG GOVERNANCE

Lundbeckfondens vision om bedre liv gennem ny viden understøttes af fondens uddelingsstrategi.

Lundbeckfonden uddeler hvert år 400-500 millioner kroner til forskningsprojekter, primært inden for sundhedsvidenskab. Vi behandler ansøgninger efter opslag – se nærmere under ’Ansøgningsmuligheder og frister'

Vi ønsker, at vores uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Hjernesundhed er et særligt indsatsområde for fonden.

Uddelingerne skal samtidig bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin. Karrierefremmende personlige bevillinger, herunder Lundbeckfonden Fellowships, konkurrerer udelukkende på projektets kvalitet og ansøgernes kvalifikationer.

Yderligere ønsker vi at støtte projekter, der højner kvaliteten i undervisningen på alle klassetrin indenfor natur-teknik- og sundhedsfagene, og projekter, der fokuserer på at formidle viden om nye forskningsresultater og disses betydning for alle borgere i Danmark til et bredt publikum.

Hvordan definerer vi ’sundhedsvidenskab’
Fonden ønsker at støtte dansk baserede forskningsprojekter, der fokuserer på sundhedsvidenskabelig forskning, såvel grundforskning som anvendt forskning, samt klinisk og epidemiologisk forskning.

Sundhedsvidenskab forstås i bredeste forstand, idet der er mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), som i højere og højere grad bidrager til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, behandles som sundhedsvidenskabelig forskning. 

Udvælgelse
Lundbeckfondens overordnede kriterium for bevilling af forskningsmidler er, at ansøgningens videnskabelige indhold, ansøgers kvalifikationer og det faglige miljø på værtsinstitutionen er af høj kvalitet. Fonden arbejder systematisk med evaluering af såvel ansøgninger som resultater af de forskningsprojekter, der har modtaget støtte. Ansøgningerne behandles af peer-review paneler med flertal af eksterne eksperter.