Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook
testbillede.jpg

VED BEVILLING

Der gives skriftlig besked om bevilling. Det er ikke muligt at få telefonisk eller elektronisk oplysninger herom. 

Bevillingen kan være en fuld bevilling, dvs. det beløb der er søgt, eller en delbevilling. I nogle tilfælde vil delbevillingen være betinget af, at det resterende beløb kan finansieres fra anden side. Beløbet kan være et engangsbeløb eller fordelt over op til 5 år. 

Bevilliget apparatur tilhører modtagerens institution, men brugsretten tilkommer modtageren. 

Bevillingen vil blive offentliggjort på fondens hjemmeside. 

I publikationer, som vedrører projekter, der har modtaget støtte fra Lundbeckfonden, forventes fonden nævnt i acknowledgements. 

Afrapportering og udbetaling
Ved flerårige bevillinger forudsætter den fortsatte udbetaling tilfredsstillende årlige fremskridtsrapporter og regnskabsaflæggelse, og fonden ønsker således efter hvert år en statusrapport, der bekræfter fremdriften i projektet.  

Senest tre måneder efter bevillingsperiodens udløb ønskes en faglig afrapportering og en regnskabsaflæggelse af mindst samme detaljeringsgrad som det ansøgte budget. For rejsestipendier og visiting professorships gælder dog senest to måneder efter bevillingsperiodens udløb.

Fonden henvender sig ca. 5 år efter bevillingens udløb til bevillingshaver for at indsamle data vedr. publikationer og andre resultater fra projektet. 

Fonden udbeder sig oplysninger om, hvilken forskningskonto samt bankkonto (evt. NEM konto) det bevilligede beløb ønskes anvist til. Desuden beder vi om værtsinstitutionens CVR-nr., som anvendes ved oplysning til SKAT.

Fonden udbetaler ikke bevillinger til private konti.