Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook
bestyrelsen

Lundbeckfondens whistleblower politik

En whistleblower-ordning er en tryg og anonym mulighed for at "blæse i fløjten", hvis man oplever eller har mistanke om, at der foregår ulovligheder i eller i aktiviteter med tilknytning til Lundbeckfonden. 

Lundbeckfonden er en ansvarlig erhvervsdrivende fond med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, ikke mindst hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder. 

Normalt er den foretrukne fremgangsmåde at tale med den fagansvarlige chef eller direktøren i fonden. Hvis du ikke synes, at du kan tale med nogen i ledelsen, kan du indgive en rapport - anonymt eller ej – i Lundbeckfondens whistleblower-ordning.

I whistleblower-ordningen kan medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Lundbeckfonden i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, herunder forhold som kan påføre Lundbeckfonden et økonomisk tab eller skade Lundbeckfondens omdømme mv.

Formålet med whistleblower-politikken er at forklare, hvordan whistleblower-ordningen fungerer og dermed undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager. 

Hvem kan indberette?

Indberetning kan indgives af alle medarbejdere i Lundbeckfonden, medarbejdere i Lundbeckfondens datterselskaber samt personer med tilknytning til Lundbeckfonden. Personer med tilknytning til Lundbeckfonden kan for eksempel være bevillingsansøgere, bevillingsmodtagere, leverandører, eksterne konsulenter.

Hvem kan der indberettes om?

Der kan indberettes om forhold hvori Lundbeckfondens ansatte er involverede. Dette gælder både fuldtidsansatte, komité og udvalgsmedlemmer og eksterne bedømmere samt fondens bestyrelsesmedlemmer.

Hvilke forhold kan der indberettes om?

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv.

Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, afslag på bevillingsansøgninger mv., kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen.
 

Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblower-ordningen er for eksempel oplysninger om:

  • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • brud på fondens habilitetsregler
  • fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • korruption
  • nepotisme
  • uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din hjælp er uundværlig.

Hvem behandler indberetninger?

Indberetning behandles af formanden for bestyrelsen med hjælp fra eksterne parter for eksempel advokater eller revisorer.

Hvordan indberettes?

Indberetning sker via internetportalen https://lundbeckfonden.whistleblowernetwork.net Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder som for eksempel ved at sende en e-mail til den person, som er ansvarlig for whistleblower-ordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, som ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet. 

Det er muligt for indberetteren at følge med i sagens forløb. Når man foretager en indberetning, får man mulighed for på et senere tidspunkt at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen og/eller efterspørger yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er 100% anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål. Det anbefales at logge på systemet efter ca. en uge for at se, om der er stillet nogen opklarende spørgsmål.

Generelt om anonymitet og IT sikkerhed

Den person, der foretager indberetningen, vælger selv om han/hun vil foretage indberetningen anonymt. 

Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier i relation til indberetningen. Enhver der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, vil blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner.

Hvis en indberetter vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt. Hvis en ikke-anonym indberetning medfører, at der indledes en retssag mod den indberettede person, kan indberetteren dog blive indkaldt som vidne i retssagen.